KORSET LEVER

Et symbol taler til os i et sprog, vi knapt forstår. Symboler opstår og forgår igen, hvis det, de symboliserer ikke lever.
Men Korset lever. Korset er kristendommens symbol over alle andre symboler. Fra at være et dødens symbol, bliver det til et opstandelses symbol, da Kristus opstår fra de døde.
Jeg kan aldrig blive træt af at se på kors i alle afskygninger. Det har sandhedsværdi for mig. Det taler til mig i et sprog jeg knapt forstår, men lytter jeg i korsets retning, erfarer jeg hele tiden nye nuancer. Derfor er korset værd at meditere over. Korset drager og levendegør.
Korset er enkelt og smukt-en lodret akse, der skæres af en vandret akse i det gyldne snit. Den lodrette akse er vendt mod Gud. Guds evighed skærer den vandrette akse, tidens akse, som er vendt mod menneskene. Skæringspunktet er evighedens møde med nuet. Kristus-som den ny væren her på Jorden, giver mig del i håbet om en ny-skabelse-en ny begyndelse-en ny evighed. Kristus døde for mig, hvorved Døden mistede sin brod. Nyt liv er forude.
Kristus
er historiens midte. Kristus er den kærlighed, der rækker ud til alle mennesker, giver mine skridt mening og retning. I korsets skæringspunkt er mit hjerte-vendt mod Gud og mine medskabninger på denne jord.

Vælg dig et kors som video, dias-serie eller et enkelt korsbillede og sæt dig så og se på korset i 5-10 eller 15 minutter. Sluk lyset i rummet - så kun korset på skærmen lyser. Luk øjnene når korset har brændt sig fast i dit hjerte og mediter så på dit indre billede af korset. Hvad betyder det for dig? Hvad fortæller det dig ?

Hvis du har brug for en bøn så find en selv eller mediter over Jesus-bønnen:

Herre Jesus Kristus-forbarm dig over mig.