Lysets kilde

Efterår


'Når havet er stille kan det spejle Solen.
Når vi bliver stille, kan vi spejle Gud.
Se på billederne, hvor lyset sejrer over mørket
trods lidelse og død.
Prøv at overgive dig til tanken om,
at der er noget, der er større end dig selv,
som bærer dig oppe.'


'When the sea is calm it reflects the sun.
When we become calm, God is reflected in us.
Look at the pictures,
where the light overcomes the darkness
in spite of suffering and death.
Try to surrender to the thought
that there is something bigger than you
that sustains your life.'

Forår

Vinter

Click on an image, relax and enjoy a 'Silent Moment'
Site Map >>

Ord om 'Silent Moments'

Send en Bøn

Words about 'Silent Moments'

Jesusbønnen

Send a 'Silent Moment' to a friend

Kristuskransen-Online

Det evige i nuet

Velsignelse (Blessing)

Silent Wing

Korsmeditation

Noget om tro

Kristen Retræte

Noget om at tvivle

Taize-sang

Video

Feedback/Contact

Links

You will need 'Quicktime' in order to view the 'Silent Moments' and you can download a free copy of this software here. There is optional sound and this works best with a fast connection.

(Website design by Crawford Web Design)

 

FreeCounter