Kristen Retræte.
I marts måned år 2002 blev "foreningen" Kristen Retræte dannet.
Vores overordnede formål er:
at skabe fælles erfaringsrum for kristne i Silkeborg og Omegn

Herunder har vi to delmål.
a) at afholde Kristusmeditationer ved fuldmåne
b) at arbejde for at etablere et retrætested, som foreningen driver.

Kristen Retræte er oprindelig startet op af Lars Neve og Morten Stender, som begge har læst teologi ved Århus Universitet
Kristusmeditation ved fuldmåne fandt de første år sted i  offentlige lokaler i Silkeborg bl.a Medborgerhuset, Lunden og Dybkær sognegård. Siden da er det foregået i privat regi hos Morten Stender, Min email adresse er silentmoments@fibermail.dk

Alle mennesker har haft specielle oplevelser ved fuldmåne, og mange er fascinerede af det specielle lys, der er over landskabet på disse aftener. Månen lærer os at lytte til livets langsomme pulsslag og at genfinde kontakten til naturen.
Som fuldmånen oplyses af Solen, oplyses vi af Kristus, når vi tror.

Hver Kristusmeditation rummer musik, fællessang, evt tekstlæsning og bøn, bl.a. en meditation over Jesusbønnen: Herre Jesus Kristus, forbarm Dig over mig. Vi slutter aftenerne med lysglobetænding og taizè-sang. Forløbet varer en times tid, hvorefter der er mulighed for socialt samvær over en kop te eller kaffe. Her kan aftenens oplevelser deles. Nye ideer er også velkomne. Vi ønsker dialog om form og indhold. Derved får vi funktion som et ”eksperimenterende værksted” for forholdet mellem teologi og religionsudøvelse.
Vores overordnede formål er som sagt at
skabe et fælles erfaringsrum for kristne i Silkeborg og omegn, i en ramme som ligger inden for en økumenisk kristendomsforståelse.
I Paulus`brev til Galaterne kap 3,vers 28 står der:
”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle een i Kristus Jesus”

Mennesket er som et kors med en lodret og en vandret akse. Den lodrette akse repræsenterer vores forhold til Gud. Den vandrette vores forhold til vores medskabning og den natur vi lever i. Ved bøn og meditation kan vi åbne os for Gud således, at vi med fornyet livsmod kan vende os mod vores medskabning her på Jorden.
Vores Forening rummer de to aspekter- det lodrette i vores
Kristusmeditation og det vandrette i ønsket om at skabe et retrætested, som kan fungere som et ”åbent kloster”, hvor man kan søge et frikvarter fra hverdagen og hellige sig stilheden og roen, naturen eller samværet med andre.
Vi forestiller os, at vi i første omgang vil arrangere retræter på et etableret retrætested. Senere er det vores ønske selv at etablere et retrætested, som vores forening driver.
Vi ønsker at skabe et retrætested, hvor der fast bor en lille gruppe af enlige og familier, som driver stedet, og som kan tage imod besøgende.
På ”klosteret” bør der også være mulighed for åndelig vejledning for det enkelte menneske i dets søgen efter Gud. En vejleder må være i stand til at møde det søgende menneske, hvor det nu står og prøve at række en hånd ved samtale og forbøn eller en skulder at græde ved. Det kan være nødvendigt, at løsne spændinger i krop og sind for at kunne åbne sig for Gud og hinanden.

I Paulus 1.Korinterbrev Kap 6, vers 19-20 står der:
”Ved I ikke, at Jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!”

Mennesket er en syntese af krop og ånd, og vi vil prøve at skabe vækst for, at troen på Gud skal afspejle sig i det liv, vi lever med hinanden, og vores medskabning her på Den Blå Planet, som vi også har et ansvar for.


Morten Stender står for meditationsaftenerne og kan træffes via mail-adressen: silentmoments@fibermail.dk Vi er foreløbig ca. 25 deltagere i interesse-gruppen, og nye kan skrives på en venteliste, da vi ikke råder over offentlige lokaler.


Vi annoncerer foreløbig kun på Himlen !

Hvis du er interesseret i at være med så send dit navn og email adresse.

Deltagelse i en meditationsaften er gratis, men man er velkommen til at lægge en skilling som bidrag til lys,kaffe eller te og kage.

Frans af Assissis bøn om fred:

Herre,
Gør mig til et redskab for din fred.
Hvor der er had, lad mig vise kærlighed,
hvor der er uret, tilgivelse,
hvor der er splid, enhed,
hvor der er tvivl, tro,
hvor der er løgn, sandhed,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er sorg, glæde,
hvor der er mørke, lys.

Giv, Herre,
at jeg ikke så meget
Må søge at blive trøstet, som at trøste,
at blive forstået, som at forstå,
at blive elsket, som at elske.

For,
Det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi tilgives,
ved at dø, at vi fødes til evigt liv

hovedside