TAIZE-SANG I RY KIRKE

 

Vores sangfælleskab i Ry

Igennem ca. 12 år har en lille gruppe mødtes i Ry kirke og sunget Taizesang. Vi vil meget gerne være flere, så nye deltagere er velkomne. Taizesangen kommer fra et økumenisk (fælles kristeligt) kloster i landsbyen Taizè i landskabet Bourgogne i Frankrig. Sangene består af en til flere strofer, som ofte er hentet fra Bibelen. De er meget enkle og lette at lære, selvom vi synger dem flerstemmigt. Hver sang gentages 5-8 gange og får derved en meditativ virkning. I Taizè synges sangene på mange forskellige sprog. I Ry synger vi mest på dansk, latin, engelsk og tysk.

Bag sanggruppen står Kirsten Holst som sangleder og den, der slår tonen an i soprangruppen. Ingelise Sølbech er toneanførende for alt-gruppen og Morten Stender for basgruppen.

Vi prøver, efter fattig evne, at genskabe ånden fra Taizè. Nogle af deltagerne har været i Taize en eller flere gange, og det høster alle vi andre glæde af i samværet.

Vi begynder aftenen med en salme, der ofte er relateret til placeringen i kirkeåret. Dernæst går vi over til at synge de enkle taizè-sange flerstemmigt. Er der brug for det, indøver vi hver stemme for sig. Det gør vi, når der er nye deltagere, eller når vi skal lære at synge nye sange. Vi synger sangene meditativt og synger i ca.5 kvarter og sidder så i stilhed i 10 minutter, hvorefter vi slutter aftenen med en salme. Forløbet føles af de fleste helt naturligt, idet man oplever at falde ned i sig selv, og man bliver stille og fredfyldt indvendig.

 

Taizefælleskabet i Frankrig

I 1940 kom den reformerte præst Roger Schutz til Taizè, hvor han købte et gammelt faldefærdigt hus og slog sig ned i byen og hjalp flygtninge under krigen. Broder Roger, som han nu blev kaldt, var optaget af fred og forsoning, hvilket forsat kendetegner stedet meget.

Efter krigen slog flere kristne sig ned i Taizè, og dannede efterhånden et kommunitet med et fælles kristeligt indhold. Med tiden voksede dette fællesskab sig stort og blev til et egentligt økumenisk fællesskab med medlemmer fra alle verdens store kirkesamfund. Brødrene i dette fællesskab forsøger at leve et simpelt liv og efterligne det oprindelige kristne fællesskab. Det vigtigste for dem er det indre liv, menneskelig solidaritet, tillid og fordybelse. Formålet er ligeledes ”at flytte bjerge af forskelligheder og blive en refleksion af Kristi kærlighed på jorden”.

I dag er der i fællesskabet ca. 100 brødre, som kommer fra 5 kontinenter og 25 lande. Nogle af brødrene bruger noget af deres tid med at hjælpe andre i nød i forskellige dele af verden.

I de første år sang man tidebønssang, koraler, ja selv russiske hymner, men da der i 60èrne og 70èrne i stigende grad kom flere og flere besøgende, udviklede man, i samarbejde med nogle komponister bl.a. Berthier, de enkle Taizesange, som indgår som et vigtigt element i gudstjenesterne. I dag kommer der unge fra hele verden for at dele erfaringer og være fælles omkring de 3 daglige gudstjenester med bøn, læsninger, stilhed og meditativ sang samt nadver om morgenen. Der arrangeres også studiekredse. I sommertiden og i påsken kommer der flere tusinde om ugen.

Broder Roger, blev på tragisk vis myrdet sidste år under en aftenmesse af en psykisk syg kvinde. Han blev 90 år gammel og efterlader sig et særdeles velfungerende økumenisk klosterfællesskab.

Vil man vide mere om Taizè, kan man gå ind på hjemmesiden www.taize.fr og læse om stedet samt få smagsprøver på de forskellige taizè-sange, som der er noder til og mulighed for at høre med simple toner.

 

I kloster

En gang om året kan de, der har lyst, gå i kloster på Dejbjerg Hede ved Ringkøbing Fjord. Her har vi muligheden for at fordybe os yderligere i vores sang og nyde naturen og stilheden i Hellig Kors Kloster, som ligger placeret med den mest fantastiske udsigt ned over heden til Ringkøbing Fjord. Vores taize-sange får her en mulighed for at blive brugt i en liturgisk sammenhæng, idet vi synger et udvalg af vore sange i klosterkirken til stedets 4 daglige tidebønner.

 

Vel mødt i Ry Kirke kl. 19.30-21.00, søndagene den 19/2 og 18/3 samt 22/4-2012

 

NB! For yderligere oplysninger kan Morten Stender og Kirsten Holst kontaktes på telefon: 86841560 eller 86898875


hovedside