KRISTUSKRANSEN-ONLINE
Kristuskransen er en bønnebog bygget op omkring 12 perler, som hver udtrykker en side af den kristne tro.
På vandringen gennem perlerne møder man både inspiration fra kirkefædrene og Østens spiritualitet, formidlet med hjertet dybt forankret i nutidens mennesker.
Forfatteren Martin Lönnebo er biskop emeritus fra Linkøbing i Sverige. Han er forfatter til en lang række bøger og er kendt for sin evne til at formidle kristendom med enkelthed og indsigt. Selve bogen, som er udkommet i februar 2003 kan købes på Unitas Forlag
www.unitas.dk.

"Kristuskransen er en økumenisk bedekrans til hjælp i bøn og meditation. Dens opgave er at føre dig nærmere Gud, at finde dig selv og uddybe dit fællesskab med alt og alle.
Perlekransen er en hjælp til at samle sig. Man griber en perle og beder den bøn, som hører perlen til eller mediterer over dens budskab. Korte bønner, der ofte bliver gentaget, synker ned i sjælens dyb og bliver til et med personligheden. Gør det derfor til en god vane at have en kort bøn med dig dagen igennem. Du bør bede ofte, ikke fordi at Gud glemmer dig, men fordi du glemmer Gud.
Du bør bede for at kunne se med kærlighedens øjne på alt og alle, du møder.
En god måde at anvende Kristuskransen på er at knytte en kort bøn til for hver af perlerne. Den kan du gentage hundredvis af gange, til den bliver et med dig. Da begynder den selv at bede. På pilgrimsvandringer har du god tid. Du kan gøre det, at du ind imellem går over i stilhed og for hver del af vandringen meditere over en perle ad gangen. For at huske bønnen må du måske skrive den ned på et stykke papir eller have denne bog i lommen. Hvis I er flere, kan I, når i holder hvil, tale sammen om de tanker, som er kommet frem undervejs. På den måde giver I perlerne et stadigt dybere indhold."

Citat fra bogen

Pilgrimskransen
Her følger en elektronisk smagsprøve på Kristuskransen, som den kan bedes af pilgrimme på vandring. Vi er alle pilgrimme og vandrer mod et mål, hvor selve vejen er målet.
Ved computeren kan du vandre i tankerne. Forestil dig et landskab du gerne vil vandre i og før cursoren til Gudsperlen-den gyldne perle øverst og læs den bøn der popper frem. Bed bønnen nogle gange til du kan den udenad og luk så øjnene og mediter over den en kort stund før du, i pilens retning, fører cursoren videre til næste elektroniske perle i Kristuskransen.

Gå til Perlekransen >>>

 

hovedside